Martin Luther University Halle-Wittenberg

Martin Luther University Halle-Wittenberg ligg i byen Halle og har rundt 23 000 nasjonale studentar så vel som 2100 internasjonale studentar. I Tyskland har dei vanlegvis vintersemester mellom september/oktober og mars/april, og sommarsemester frå mars/april til slutten av juli.

Gjeld for

Campus Sogndal.

Språk

Det er anbefalt å ha B1 i tysk på CEFR-skalaen.

Studieavgift

Som Erasmus+ -student betalar du ikkje studieavgift til den utanlandske institusjonen, tvert imot får du eit Erasmus+-stipend i tillegg til støtta frå Lånekassen.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjend av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhøyrer. Ein godkjend søknad inneber blant anna at du har fått ein fagleg førehandsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglege førehandsgodkjenninga spesifiserer kva du skal gjere medan du er på utveksling og at desse aktivitetane vert fullt ut godkjend som ein del av din utdanningsplan ved HVL

Kva kan du studere?

Fornybar energi, bachelor, Sogndal

Du kan reise på utveksling til Halle-Wittenberg i 4. eller 5. semester av utdanninga di.

Geologi og geofare, bachelorstudium, Sogndal

Du kan reise på utveksling til denne institusjonen i 5. semester av utdanninga di.

Landskapsplanlegging med landskapsarkitekturfag, bachelorstudium, Sogndal

Det er lagt til rette for utveksling i 4. semester av utdanninga di.