Carl von Ossietzky University Oldenburg

University of Oldenburg ligg nordvest i Tyskland, i byen med same namn. Institusjonen har over 13 700 studentar, fordelt på mange ulike fagfelt. I Tyskland har dei vanlegvis vintersemester mellom september/oktober og mars/april, og sommarsemester frå mars/april til slutten av juli.

Gjeld for

Campus Sogndal, institutt for miljø og naturvitskap

Språk

Krav om B2 eller betre i engelsk.

Studieavgift

Du betaler ikke skolepenger ved denne institusjonen og det kan være mulig å få et Erasmus+ stipend i tillegg til støtten du får fra Lånekassen.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjend av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhøyrer. Ein godkjend søknad inneber blant anna at du har fått ein fagleg førehandsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglege førehandsgodkjenninga spesifiserer kva du skal gjere medan du er på utveksling og at desse aktivitetane vert fullt ut godkjend som ein del av din utdanningsplan ved HVL