Fachhochschule Bingen

Bingen er ein teknisk høgskule med rundt 2500 studentar. I Tyskland har dei vanlegvis vintersemester mellom september/oktober og mars/april, og sommarsemester frå mars/april til slutten av juli.

Bingen am Rhein er ein by i distriktet Mainz-Bingen i Rheinland-Pfalz i Tyskland ved elva Nahe der denne renn ut i Rhinen. Byen er grunnlagt i jernalderen av keltarane ("Bingium"), og har i dag om lag 25 000 innbyggjarar.

Gjeld for

Mlijøvitskap og elektrofag.

Språk

Krav om B2 eller betre i engelsk.

Studieavgift

Som Erasmus+ -student betalar du ikkje studieavgift til den utanlandske institusjonen, tvert imot får du eit Erasmus+-stipend i tillegg til støtta frå Lånekassen.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjend av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhøyrer. Ein godkjend søknad inneber blant anna at du har fått ein fagleg førehandsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglege førehandsgodkjenninga spesifiserer kva du skal gjere medan du er på utveksling og at desse aktivitetane vert fullt ut godkjend som ein del av din utdanningsplan ved HVL