University of Leuven

KU Leuven er et stort universitet som daterer tilbake til 1425. Universitetet har i dag totalt 15 campus spredd i 11 byer. De har emner på bachelor og masternivå som er designet spesielt for erasmusstudenter, et internasjonalt master program "Master of Rehabilitation Sciences and Physiotherapy" og flere doktorgradsprogrammer innenfor samme felt.

Språk

Språkkravet (engelsk) for utvekslingsstudenter er B2 på CEFR-skalaen (Common European Framework of Reference for Languages). Alle Erasmus-studenter som skal studere på engelsk vil få tilsendt en obligatorisk online språktest, og de som har behov for det vil bli tilbudt et gratis online språkkurs.

Leuven Language Institute organiserer gratis kurs i nederlandsk for utvekslingsstudenter.

Kan du dokumentere at deler av studiet foregår på nederlandsk, kan du få støtte av Lånekassen til et 4 ukers språkkurs i forkant av semesteret.

Språkkravet (engelsk) for utvekslingsstudenter er B2 på CEFR-skalaen (Common European Framework of Reference for Languages). Alle Erasmus-studenter som skal studere på engelsk vil få tilsendt en obligatorisk online språktest, og de som har behov for det vil bli tilbudt et gratis online språkkurs.

Leuven Language Institute organiserer gratis kurs i nederlandsk for utvekslingsstudenter.

Kan du dokumentere at deler av studiet foregår på nederlandsk, kan du få støtte av Lånekassen til et 4 ukers språkkurs i forkant av semesteret.

Studieavgift

Erasmus-studenter betaler ingen skolepenger ved denne institusjonen, tvert imot vil du få et Erasmus-stipend på toppen av støtten fra Lånekassen. Dette gjelder også Ph.d studenter.

Faglig godkjenning

For å kunne reise på utveksling på bachelor og masternivå må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved den avdelingen du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL.

Kva kan du studere?

Master i klinisk fysioterapi

Dersom du tar Master i klinisk fysioterapi er det mulig å dra til Leuven for å ta emner eller i forbindelse med masteroppgaven. Ta kontakt med faglig kontaktperson for mer informasjon om dette.

Ph.d.-studium i helse, funksjon og deltaking

Dersom du er tatt opp til Ph.d programmet i Helse, funksjon og deltaking kan du dra på forskningsopphold til KU Leuven innenfor tema terapi/fysioterapi/rehabilitering. Avtal nærmere med veileder og faglig kontaktperson hos vertsinstitusjonen.

Healthy Ageing and Rehabilitation

Du kan dra på utveksling til Leuven i 3. eller 4. semester.

Bachelor i fysioterapi

Det kan legges til rette for at studenter kan reise til Leuven i 4. eller 6. semester, men det avhenger av at institusjonene kan finne egnede praksisplasser. Ta kontakt med faglig kontaktperson ved interesse.