Hopp til innhald

Chemnitz University of Technology

Chemnitz University of Technology er eit statleg universitet med over 11 000 studentar. Det vart stifta i 1836 og fekk status som teknisk høgskule i 1963. I dag er Chemnitz det 3. største universitetet i regionen Sachsen.

Under kommunisttida i Aust-Tyskland var Chemnitz kjend under navnet Karl-Marx-Stadt. Etter murens fall i 1989/90 fekk byen tilbake sitt opprinnelege navn, som den hadde fått frå elva som renn igjennom byen. I dag har byen omlag 245 000 innbyggjarar.

Gjeld for

Phd - Danning og didaktiske praksiser, campus Bergen

Erasmus+

Dette er en Erasmus+ avtale. Som Erasmusstudent deltar du i verdens største utvekslingsprogram og kan studere på gode europeiske universiteter uten å betale skolepengar. Gjennom Erasmus+ får du ekstra stipend som gir deg mer pengar til å nyte oppholdet.

Språk

Det er krav om B2 i engelsk.

Alle som reiser på Erasmus+ utveksling må ta gratis språktest på nettet før de reiser, og får tilgang til språkkurs gjennom denne tjenesten. Avdeling for Forskning, Internasjonalisering og Innovasjon (AFII) informerer deg i forkant av testen.

Kan du dokumentere at deler av studiet foregår på tsjekkisk, kan du få støtte av Lånekassen til et 4 ukers språkkurs som tas i Tsjekkia i forkant av semesteret.

Studieavgift

Du betaler ikkje skulepengar ved denne institusjonen, og får Erasmus+ stipend i tillegg til støtte frå Lånekassen. Frå Lånekassen vil du få same støtte som når du studerer i Norge, i tillegg til reisestøtte. Du må betale semesteravgift til HVL for å få lån og stipend frå Lånekassen i utvekslingsperioden.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjend av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du høyrer til. Ein godkjend søknad inneber blant anna at du har fått ein fagleg førehandsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglege førehandsgodkjenninga spesifiserer kva du skal gjere medan du er på utveksling og at desse aktivitetane vert fullt ut godkjend som ein del av din utdanningsplan ved HVL

Kva kan du studere?

Ph.d.-studiet Studium av danning og didaktiske praksisar

Du kan reise på utvekslingsopphald i løpet av doktorgraden din. Avtal med rettleiar og ph.d.-koordinator når det passar å dra på utveksling.