Chemnitz University of Technology

TU Chemnitz er eit statleg universitet med over 11 000 studentar. Det vart stifta i 1836 (då under navnet Königliche Gewerbeschule), men fekk status som teknisk høgskule (Technische Hochschule) i 1963. I dag er TU Chemnitz det 3. største universitetet i Sachsen.

Under kommunisttida i Aust-Tyskland var Chemnitz kjend under navnet Karl-Marx-Stadt. Etter murens fall i 1989/90 fekk byen tilbake sitt opprinnelege navn, som den hadde fått frå elva som renn igjennom byen. I dag har byen omlag 245 000 innbyggjarar.

Gjeld for

Phd - Danning og didaktiske praksiser, campus Bergen

Språk

Språkkravet er minimum B1 i tysk på skalaen Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

Studieavgift

Som Erasmus-student betaler du ingen studieavgift ved denne institusjonen, tvert imot får du eit Erasmus-stipend på toppen av støtta frå Lånekassa.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjend av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhøyrer. Ein godkjend søknad inneber blant anna at du har fått ein fagleg førehandsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglege førehandsgodkjenninga spesifiserer kva du skal gjere medan du er på utveksling og at desse aktivitetane vert fullt ut godkjend som ein del av din utdanningsplan ved HVL

Kva kan du studere?

Ph.d.-studiet Studier av danning og didaktiske praksiser

Avtal med veileder når det passer å dra på utveksling.