Manchester Institute of Innovation Research ved University of Manchester er et av verdens ledende forskningssentre. Forskningen bygger på tradisjonen av 50 års forskning innenfor vitenskap og innovasjon og rundt 30 PhD-forskere er tilknyttet senteret. Instituttet er tilknyttet en rekke globale, akademiske nettverk og har tett kontakt med beslutningstakere i Storbritannia og Europa forøvrig.

Manchester er en industriby med rik historie i nordvest-England med over en halv million innbyggere, som også har sterke tradisjoner innenfor kultur, musikk, fotball, media og utdanning.

Gjeld for

Ph.d. utdanning

Språk

Undervisningen foregår på engelsk.

Studieavgift

Det kan medføre kostnader ved et utenlandsopphold ved denne institusjonen, ettersom det ikke foreligger et Erasmus+ samarbeid mellom HVL og UoM.

Kva kan du studere?

PhD in Responsible Innovation and Regional Development

Du kan dra på et utenlandsopphold til MIIR. Snakk med din veileder om mulighetene.