European Organisation for Nuclear Research

I alt har CERN 2600 ansatte og rundt 6500 forskere fra 500 universiteter og forskningsinstitutter som oppholder seg på CERN fulltid eller deltid.

Gjeld for

Campus Bergen

Språk

Arbeidsspråk på Cern er engelsk og fransk. Siden Cern ligger på begge sider av grensen mellom Frankrike og den fransktalende delen av Sveits, er det en fordel (men ikke en nødvendighet) å beherske noe fransk.

Studieavgift

Det er ingen studieavgift ved CERN, tvert imot tilbyr CERN hvert år stipender til studenter i tekniske fag. Stipendene gjelder praksisarbeid og arbeid med hovedprosjekter, masteroppgaver o.l. på CERN. Stipendets størrelse er på ca. 16 000 kroner per måned. Studenter som ikke får stipend fra Cern kan få Erasmus-stipend, dersom de skal ha ha praksis og skrive hovedoppgave der.

For å få stipend fra Cern må du være på CERN i 4-12 måneder.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL

Kva kan du studere?

Data

Studenter på dataingeniør- og informasjonsteknologi kan søke om å få stipend for å arbeide med programmeringsoppgaver knyttet til IT-avdelingen eller fysikkeksperimenter ved CERN.

Informasjonsteknologi

Studenter på dataingeniør- og informasjonsteknologi kan søke om å få stipend for å arbeide med programmeringsoppgaver knyttet til IT-avdelingen eller fysikkeksperimenter ved CERN.