Shanghai Theatre Academy

STA er et offentlig universitet i Shanghai i Folkerepublikken Kina som utdanner i drama. Det er direkte arvtaker etter Shanghais ekperimentelle teaterskole, etablert 1. desember 1945.

Universitet har ca. 3000 studenter og 467 akademiske ansatte. Hvert år kommer det ca. 300 utenlandske studenter fra partnerinstitusjoner i blant annet USA, Canada, Japan og Storbritannia.

Gjeld for

Drama

Studieavgift

Studenter fra HVL betaler ikke skolepenger ved STA.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL

Kva kan du studere?

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Studenter ved grunnskolelærerutdanningen som tar valgfag i drama 30 studiepoeng kan reise på utveksling til Shanghai i 7. semester.

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

Studenter ved grunnskolelærerutdanningen som tar valgfag i drama 30 studiepoeng kan reise på utveksling til Shanghai i 7. semester.

Master i dramapedagogikk og anvendt teater

Studenter på master i dramapedagogikk og anvendt teater kan i forbindelse med sitt andre år gjennomføre feltarbeid i en utvekslingsperiode ved  Shanghai Theatre Academy. Dette er en del av prosjektet UTFORSK, der det i tillegg til STA og HVL deltar noen foretak utenfor disse institusjonene. I Shanghai gjelder dette Dramatic Arts Center og noen tilknytta skoler. Dette kan gjøres som et eget prosjekt eller ved å utvikle prosjekt i samarbeid med andre studenter og foretak som inngår i samarbeidet, og på områder som TIU, prosessdrama og teaterformidling.