University Campus Suffolk

The University of Suffolk (før: University Campus Suffolk) fikk univeresitetsstatus i 2016 og er en institusjon med sterk forankring i lokalregionen. Det er et uiversitet av og for folket som fokuserer på sitt nasjonale og internasjonale fotavtrykk. Selve universitetet har ca 5000 studenter fordelt på campus i Ipswich, Lowestoft, Bury St. Edmunds og Great Yarmouth,

Ipswich er regionshovedstad for Suffolk og ligger ved elva Orwell, ca 10 mil nordøst for London. Byen regnes, sammen med Essex og Colchester, som en av Englands eldste byer og kan spore sin opprinnelse tilbake til det 7. århundre.. I 2011 hadde selve byen ca 130 000 innbyggere, mens byområdet har rundt 180 000.

Gjeld for

Radiografi

Erasmus+

Dette er en Erasmus+ avtale. Som Erasmusstudent deltar du i verdens største utvekslingsprogram og kan studere på gode europeiske universiteter uten å betale skolepenger. Gjennom Erasmus+ får du ekstra stipend som gir deg mer penger til å nyte oppholdet.

Språk

Språkkravet for utvekslingsstudenter er B2 på CEFR-skalaen (Common European Framework of Reference for Languages). Alle Erasmus-studenter som skal studere på engelsk vil få tilsendt en obligatorisk online språktest, og de som har behov for det vil bli tilbudt et gratis online språkkurs.

Studieavgift

Du betaler ikke skolepenger ved denne institusjonen, og får Erasmus+ stipend i tillegg til støtte fra Lånekassen.

Fra Lånekassen vil du få samme støtte som når du studerer i Norge, i tillegg til reisestøtte. Du må betale semesteravgift til HVL for å få lån og stipend frå Lånekassen i utvekslingsperioden.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL

Kva kan du studere?

Bachelor i radiografi

Institusjonen er medlem i Erasmus Radiography Group og tilbyr et spesialisert faglig program over 3 måneder i 6. semester der lokale og internasjonale studenter kan delta. Det faglige opplegget består både av klinisk praksis og teori. Les mer om utvekslingstilbudet til Erasmus Radiography Group