Jönköping University

Jönköping University (Högskolan i Jönköping) er en svensk, stiftelseseid høgskole i Jönköping. De første studentene ble uteksaminert i 1897, mens selve høgskolen ble stiftet i 1977. Totalt sett har Högskolan i Jönköping ca. 10 000 studenter, inkludert 900 utenlandske studenter.

Jönköping er Sveriges niende største tettsted med 93 797 innbyggere. Byens historie kan spores tilbake til bronseladeren, og er kjent for sine tre gravhauger fra denne tiden. Byen er kjent som "fyrstikkbyen" siden byen var et senter for fyrstikkproduksjon på 1900-tallet - ikke mindre enn 5 fysrstikkfabrikker var i drift på det travleste.

Gjeld for

Bachelor i radiografi og Ph.d i helse, funksjon og deltaking.

Erasmus+

Dette er en Erasmus+ avtale. Som Erasmusstudent deltar du i verdens største utvekslingsprogram og kan studere på gode europeiske universiteter uten å betale skolepenger. Gjennom Erasmus+ får du ekstra stipend som gir deg mer penger til å nyte oppholdet.

Språk

Det undervises som regel på svensk, men enkelte kurs er på engelsk. Språkkravet for utvekslingsstudenter er B2 på CEFR-skalaen (Common European Framework of Reference for Languages). Det kreves ingen spesiell språktest hvis du skal studere på svensk eller ha praksis. Alle Erasmus-studenter som skal studere på engelsk vil få tilsendt en obligatorisk online språktest, og de som har behov for det vil bli tilbudt et gratis online språkkurs.

Studieavgift

Du betaler ikke skolepenger ved denne institusjonen, og får Erasmus+ stipend i tillegg til støtte fra Lånekassen.

Fra Lånekassen vil du få samme støtte som når du studerer i Norge, i tillegg til reisestøtte. Du må betale semesteravgift til HVL for å få lån og stipend frå Lånekassen i utvekslingsperioden.

Faglig godkjenning

For å kunne reise på utveksling på bachelornivå må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved den avdelingen du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL.

Kva kan du studere?

Ph.d.-studium i helse, funksjon og deltaking

Ph.d studenter avtaler nærmere opphold med sin faglige veileder og faglig kontaktperson ved partnerinstitusjonen.

Bachelor i radiografi

Institusjonen er medlem i Erasmus Radiography Group og tilbyr et spesialisert faglig program over 3 måneder i 6. semester der lokale og internasjonale studenter kan delta. Det faglige opplegget består både av klinisk praksis og teori. Les mer om utvekslingstilbudet til Erasmus Radiography Group