Å se en pasient oppnå målene sine er utrolig givende

Ine trives godt på en praktisk utdanning som ergoterapi. Når hun er ferdig ønsker hun å jobbe innen rehabilitering.

Navn: Ine Fjeldberg
Kommer fra: Bergen
Campus: Bergen
Utdanning: Ergoterapi

– Grunnen til at jeg valgte ergoterapi er fordi jeg trives med å arbeide med mennesker. Samtidig ønsket jeg en utdanning som gir mange muligheter i arbeidsmarkedet.

I ergoterapi legges det vekt på at alle mennesker har et grunnleggende behov for aktivitet.

–Vi lærer om hvordan vi kan bidra til at mennesker som har utfordringer kan mestre og delta i de aktivitetene som er viktige for dem. Vi lærer å fremme aktivitet og deltagelse gjennom kunnskap og ferdigheter om hvordan aktivitetsutførelse er et samspill mellom menneske, aktivitet og omgivelser. Dette gjøres gjennom kartlegging av menneskers ønsker og mulighet for aktivitet. 

Lang praksisperiode

Studiet tar også for seg tema som psykisk helse, sykdomslære, anatomi, etikk og forskningsmetoder. I tillegg lærer studentene flere praktiske ferdigheter som å tilpasse støtteskinner eller bandasjer, gjennomføre kartlegginger eller utføre en aktivitetsanalyse.

Hun sier det beste med utdanningen er at den er praktisk.

– Vi har en praksisperiode på sju til elleve uker hvert år. Det å arbeide ute i feltet hvor man møter pasienter og bruker teorien man har lært på skolen er veldig kjekt. Det å se en pasient oppnå målene sine er utrolig givende. I tillegg har vi en del praktiske ferdighetstreninger gjennom skoleåret som legger opp til refleksjon og tenkning, fremfor et fasitsvar.

studenthistorie_ergoterapi_redigert.jpg

Lab: Ine tilpasser en støtteskinne som skal stabilisere tommelen etter en håndskade på ortose-laben (foto: Per Øystein Sakariassen)

Liker arbeid med mennesker

Ine syns at anatomi og fysiologi er de mest krevende fagene på studiene, og hun har brukt en del tid på disse.

Vil du anbefale studiet til andre?

– Ja, dersom du liker å arbeide med mennesker og ønsker å bidra til at mennesker i ulike livssituasjoner kan delta i de aktivitetene som er viktig for dem.