Helse- og velferdstilbod i Bergen

Studentsamskipnaden tilbyr hybel, kantine, barnehage, treningsfasilitetar, studentkro, bokhandel og psykososial rådgjevingsteneste.

Les meir på sammen.no om karriere- og studiemestring, studentbarnehage, studentbustad, studenthelse, studentkafé og trening.

Studierettleiing

Studenttorget i Bergen kan du tinga rettleiingstime hos ein studierådgjevar. Studenttorget har òg drop-in-timar der du ikkje treng å bestille tid, man berre kan møte opp.