Helse- og velferdstilbod i Bergen

Studentsamskipnaden tilbyr hybel, kantine, barnehage, treningsfasilitetar, studentkro, bokhandel og psykososial rådgjevingsteneste.

Les meir på sammen.no om karriere- og studiemestring, studentbarnehage, studentbustad, studenthelse, studentkafé og trening.

Studierettleiing

Studenttorget i Bergen kan du tinga rettleiingstime hos ein studierådgjevar. Studenttorget har òg drop-in-timar der du ikkje treng å bestille tid, man berre kan møte opp.

Eksamenskoden

Vi ønsker at du skal ha det bra som HVL-student, og at du skal lukkast med eksamen. Høgskulen og studentsamskipnaden har saman utvikla eit tiltak som skal hjelpe studentar med å mestre eksamen. Her kan du lese om #eksamenskoden.

Studentprest

Studentprestane i Bergen er eit gratis velferdstilbod for alle studentar i Bergen, uavhengig av tru og livssyn. Studentprestane tilbyr samtalar (og rettleiing) til studenter.

Studentprestane er tilsett av Bjørgvin bispedøme (Den norske kyrkje) og har hatt fristasjon ved UiB sidan 1969 med kontor i Harald Hårfagresgate 1 (administrasjonsbyget til HF-fakultetet).

Studentprestane tilbyr gratis timar for samtale. Du avgjer tema for samtalen. Ta kontakt for å gjere en avtale.