dykkar

Dykkarutdanning

Dykkerutdanninga ved Høgskulen på Vestlandet er aleine i Noreg om å tilby fagskuleutdanning med formelle eksamenar for dykkarar og dykkarpersonell. Hos oss kan du ta eitårig utdanning som yrkesdykkar, eller kurs av kortare varigheit, t.d. i redningsdykking.

Den eitårige utdanninga er ei fagskuleutdanning som gir deg dei fleste sertifikata du treng som yrkesdykkar:

Innan yrkesdykking kan vi tilby både kurs av kortare varigheit (etterutdanning) og meir omfattande fagskuleutdanning med formelle eksamenar (vidareutdanning):


Avdelingsleiar
Fakultet for teknologi, miljø- og samfunnsvitskap