Undervisningsvitenskap

Master, høsten 2019

I dette masterstudiet utforsker du vilkår for læring og danning med fokus på matematikk, norsk, engelsk eller pedagogikk.

Studier av undervisning innebærer å skaffe seg kunnskap om hvordan man planmessig og systematisk legger til rette for at elever kan lære, hvordan legge til rette for elevers tilegnelse og bruk av kunnskap og hvordan man handler for å fremme danning.

Du velger et fagområde for fordypning og spesialisering. Det kan være fagfordypning i engelsk-, norsk- eller matematikkdidaktikk, eller fagfordypning i pedagogikk. Fagvalget avgjør hvilket fag du skriver masteroppgave innenfor.

Er du GLU-student som starter på master som 4. år og velger pedagogikk som fagfordypning, velger du norsk, engelsk eller matematikk som fagfordypning 2. semester og tar pedagogikk som fagfordypning i 3. semester.

Tar du master som del av lærerutdanningen din, og velger fordypning i matematikk eller engelsk, kan du få slettet inntil 50 000 kroner av gjelda i Lånekassen.

Undervisningsmåter

Undervisningen varierer mellom forelesninger, seminar, gruppearbeid, felles prosjektarbeid, egne litteraturstudier og individuell veiledning. Noen seminar er obligatoriske. Undervisningsspråk er norsk og engelsk. Det er forventet at du selv tar ansvar for fremdriften i arbeidet med masteroppgaven.

Praksis

Du har 15 dagers praksis i grunnskolen i første studieår. Datainnsamling og dokumentasjon til masteroppgaven kan hentes inn fra praksisfeltet.

Hva kan du jobbe med?

  • Studiet kvalifiserer for undervisningsarbeid på trinnene 1.-7. eller 5.-10., avhengig av hvilken utdanning du har ved opptak.
  • Du blir også kvalifisert for arbeid i offentlig forvaltning innen utdanningssektoren.
  • Studiet kan kvalifisere for opptak til videre forskerutdanning.

Timeplan

Oppstart 13. august kl 08.15, rom F223 Kronstad.

Til timeplanen. Merk at timeplanen kan bli endra. Sjekk difor timeplanen din igjen rett før studiestart.

Utveksling

Du kan reise på utveksling i forbindelse med de fagdidaktiske fordypningene i emne 4, vanligvis i høstsemesteret 2. studieår. Matematikkfordypning har avtale med Stockholms Universitet. Engelskfordypning har avtale med York og San Diego State University, California State University.

Hvor kan du reise?