Økonomi og administrasjon

Utdanningsplan 2019/2020, 180 studiepoeng

Oversikt

1. studieår

Krav: 60 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

2. studieår

Krav: 60 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Til toppen

Fordypningsval (med atterhald om endringar)

Administrasjon og leiing

Krav: 75 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Minst ett emne blant følgende Til toppen
Valfrie emne
Krav: 15 studiepoeng
Valgfrie emner Til toppen

Logistikk

Krav: 75 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Minst ett emne blant følgende Til toppen
Valfrie emne
Krav: 7,5 studiepoeng
Valgfrie emner Til toppen

Marknadsføring (med utveksling 5. semester)

Krav: 75 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Rekneskap og skatt

Krav: 75 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Minst ett emne blant følgende Til toppen
Valfrie emne
Krav: 7,5 studiepoeng
Valgfrie emner Til toppen

Samfunnsøkonomi

Krav: 75 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Minst ett emne blant følgende Til toppen
Valfrie emne
Krav: 7,5 studiepoeng
Valgfrie emner Til toppen

Internasjonal leiing (med utveksling 5. semester)

Krav: 75 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Minst ett emne blant følgende Til toppen
Valfrie emne
Krav: 7,5 studiepoeng
Valgfrie emner Til toppen

Innovasjon og leiing (med utveksling 5. semester)

Krav: 75 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Minst ett emne blant følgende Til toppen

Økonomi (med utveksling 5. semester)

Krav: 75 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Minst ett emne blant følgende Til toppen
Valgfrie emner Til toppen

Generell bachelor i økonomi og administrasjon

Krav: 75 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Minst ett emne blant følgende Til toppen
Valgfrie emner Til toppen