Økonomi og administrasjon, deltid

Utdanningsplan 2019/2020, 180 studiepoeng

Oversikt

1. år økonomi og administrasjon- deltid kull 2019

Krav: 30 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

2. år økonomi og administrasjon- deltid kull 2019

Krav: 30 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

  • BØA111 Matematikk for økonomar Semester: 3 7,5 sp
  • BØA114 Digitalisering og arbeidsmetodar for økonomar Semester: 3 7,5 sp
  • BØA115 Statistikk for økonomar Semester: 4 7,5 sp
  • BØA118 Makroøkonomi Semester: 4 7,5 sp

3. år økonomi og administrasjon- deltid k19 (valemna kjem seinare)

Krav: 30 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

4. år økonomi og administrasjon- deltid k19 (valemna kjem seinare)

Krav: 45 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

5. år økonomi og administrasjon- deltid k19 (valemna kjem seinare)

Krav: 45 studiepoeng

Til toppen