Hopp til innhald

Studieplan - Aktive lærande barnehagebarn

Hausten 2019

Studiet er bygd opp rundt desse innhaldselementa:

  • Utviklingsarbeid i barnehagen (utvikle barnehagen som kollektivt system)
  • Didaktikk, pedagogikk og tilrettelegging for fysisk aktivitet/kroppsleg leik i barnehagen
  • Motorisk og kognitiv utvikling
  • Fysisk aktivitet, leik og læring
  • Fysisk aktivitet, helse og livsmeistring