Akuttsjukepleie for eldre | Svikt i vitale funksjonar

Etter- og vidareutdanning

Vi har ikkje planar om å ta opp nye studentar på dette studieprogrammet.

Hopp til

    Opptakskrav og søknad

    Opptakskrav

    Norsk autorisasjon som sjukepleiar.