Ingeniørfag - elektro, energi, elkraft og miljø, bachelorstudium, Førde

Bachelor

Vi tek ikkje opp nye studentar på dette studieprogrammet, men vi har andre studieprogram som du kan søke opptak til. Her finn du informasjon om ingeniørutdanning innan elektro på HVL.