BSS1AB Introduksjon til sjukepleie

Emneplan for studieåret 2016/2017

Innhald og oppbygging

Praktiske prosedyrer i sykepleie er spesifisert i et eget dokumentet tilgjengelig på itslearning og er knyttet spesielt til:

- Hygiene og smittevern.
- Sengeredning med- og uten person i seng
- Vask og stell av hud, hår og negler
- Munn- og tannstell
- Av- og påkleding
- Væske, ernæring, mat og måltider
- Eliminasjon og innleggelse av urinkateter
- Leiring og forflytning
- Aktivitet, søvn og hvile
- Sirkulasjon og temperatur
- Respirasjon
- Basal hjerte- lunge- redning
- Hud og sår
- Legemiddelhåndtering, intramuskulære og subkutane injeksjoner
- Administrasjon og dokumentasjon

Emnet introduserer sentrale trekk ved fremveksten av faglært sykepleie i Norge.

Hygiene og renslighet ved tekster av Florence Nightingales.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har kunnskap om hygiene og smitte
 • har kunnskap om grunnleggende sykepleie
 • kjenner til sentrale trekk ved den historiske utviklingen av sykepleiefaget

Ferdigheter:
Studenten...

 • utøver noe grunnleggende sykepleie i sykepleielaboratoriet
 • administrerer og dokumenterer eget arbeid

Generell kompetanse:
Studenten...

 • vurderer egne kunnskaper, ferdigheter og begrensninger
 • kan beskrive den historiske konteksten sykepleiefaget har stått i og står i

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, studiegrupper, ferdighetstrening, e-læring og selvstudier.

Arbeidskrav

- Dokumentert deltakelse i studiegrupper og ferdighetstrening på sykepleielaboratorium.

- Deltakelse på obligatorisk undervisning og forelesninger merket med * (stjerne) på timeplanen.

- I sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag er arbeidskravet en fremlegg i gruppe.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten får fremstille seg til eksamen, PTE.

Arbeidskrav er gyldig i 2 semestre etter godkjenning.

Vurderingsform

Praktisk teoretisk eksamen ved sykepleielaboratoriet, med en tidsramme på 45 minutter pr. eksamenskandidat.

Vurderingsutrykk: Bestått/ikke bestått

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • SYKB120P (1) - Praksisstudie, grunnleggende sykepleie - Reduksjon: 3 studiepoeng
 • SYKS120P (1) - Praksisstudie, grunnleggende sykepleie - Reduksjon: 3 studiepoeng
 • SYKH120P (1) - Praksisstudie, grunnleggende sykepleie - Reduksjon: 3 studiepoeng
 • SYKF120P (1) - Praksisstudie, grunnleggende sykepleie - Reduksjon: 3 studiepoeng
 • SYKDES120P (1) - Praksisstudie, grunnleggende sykepleie - Reduksjon: 3 studiepoeng
 • SYKDES110 (1) - Danning og akademisk håndverk - Reduksjon: 3,5 studiepoeng
 • SYKF110 (1) - Danning og akademisk håndverk - Reduksjon: 3,5 studiepoeng
 • SYKH110 (1) - Danning og akademisk håndverk - Reduksjon: 3,5 studiepoeng
 • SYKS110 (1) - Danning og akademisk håndverk - Reduksjon: 3,5 studiepoeng
 • SYKB110 (1) - Danning og akademisk håndverk - Reduksjon: 3,5 studiepoeng
 • SYKDES100 (1) - Grunnleggende sykepleie - Reduksjon: 3,5 studiepoeng
 • SYKF100 (1) - Grunnleggende sykepleie - Reduksjon: 3,5 studiepoeng
 • SYKH100 (1) - Grunnleggende sykepleie - Reduksjon: 3,5 studiepoeng
 • SYKS100 (1) - Grunnleggende sykepleie - Reduksjon: 3,5 studiepoeng
 • SYKB100 (1) - Grunnleggende sykepleie - Reduksjon: 3,5 studiepoeng
 • SYKHB1021 (1) - Sykepleie ved grunnleggende behov - Reduksjon: 10 studiepoeng