Hopp til innhald

BSD200 Patologi, sykdomslære og farmakologi

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Generell patologi: Forstyrrelser av cellens vekst og differensiering, skade av celler og vev, tilheling og reparasjon (sårheling, callusdannelse), betennelse, sirkulasjonsforstyrrelser, svulster, immunsykdommer (inkludert allergi), genetiske faktorer ved sykdom.

Generell farmakologi: Utvikling av legemidler, håndtering av legemidler, styring av farmakoterapien, feilbruk av legemidler, farmakodynamikk, farmakokinetikk, individuell variasjon i legemiddelrespons, interaksjoner, bivirkninger, dosering av legemidler, barn og legemidler, eldre og legemidler.

Sykdomslære og spesiell farmakologi: Bakgrunn, årsak, symptomer, diagnose, behandling og prognose for de mest sentrale sykdommer. Det fokuseres spesielt på farmakologisk behandling ved de ulike sykdommene:

Reumatologi, nevrologi, infeksjonssykdommer, lungesykdommer, hjerte- og karsykdommer, blodsykdommer, fordøyelsessykdommer, pankreassykdommer, leversykdommer, nyresykdommer, endokrinologi, hudsykdommer,

Smertestillende - legemidler med sentral og perifer smertestillende effekt,

Legemidler ved inflammatoriske og autoimmune lidelser - NSAIDs og steroider
Undersøkelsesmetoder og diagnostiske prosedyrer:
Ultralyd, ekkokardiografi, røntgenundersøkelser, skopier, EKG, urinprøver.
Forstyrrelser i væske-, elektrolytt- og syre/basebalansen
Transfusjonslære

Undersøkelsesmetoder og diagnostiske prosedyrer:
Klinisk kjemi - blodprøver

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har kunnskap om patofysiologiske prosesser slik at han kan identifisere pasientenes behov og velge og begrunne tiltak
 • har kunnskap i patofysiologi og sykdomslære slik at han kan undervise pasienter og pårørende om behandling og diagnostiske metoder
 • har kunnskap om de viktigste sykdommer, deres årsaksforhold, sykdomsprosess, symptomer, behandling og prognose
 • kan redegjøre for hvordan legemidlene tas opp i kroppen og de generelle mekanismene bak deres virkning
 • har kunnskap om den farmakologiske behandling av de ulike sykdommer, inkludert kunnskap om de ulike medikamentgruppers virkninger, bivirkninger og interaksjoner

 

Ferdigheter:
Studenten...

 • anvender kunnskaper fra medisinske fag i sine sykepleiefaglige vurderinger og tiltak
 • kan håndtere medikamenter etter gjeldende retningslinjer

 

Generell kompetanse:
Studenten...

 • forstår sykdomsprosesser i relasjon til samfunnsmessige prosesser, herunder epidemiologi for infeksjonssykdommer og livsstilssykdommer, og mulighetene for å forbygge disse
 • har grunnlag for vedlikehold og videreutvikling av kunnskaper i patofysiologi og farmakologi for å forstå nye behandlingsformer og diagnostiske metoder

Krav til forkunnskaper

Bestått BSD100 (Anatomi, fysiologi,mikrobiologi ernæring og genetikk)

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Sykdomslære og farmakologi undervises i stor grad integrert, men en del farmakologi foreleses imidlertid separat
 • Studiegruppe

Vurderingsform

Skriftlig eksamen under tilsyn. 4 timer.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler