Hopp til innhald

DAT300 Masteroppgave

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnebeskrivelse, se http://www.uib.no/en/course/INF399

Vurderingsform

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.