Hopp til innhald

FHA712 Studieopphold på internasjonal undervisningsinstitusjon

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet gjennomføres ved en internasjonal institusjon i vårsemesteret det andre studieåret.  Innhold, organisering, arbeidsformer, vurdering og pensumlitteratur bestemmes dermed av den eksterne institusjonen i utlandet der studenten gjennomfører studieenhetene. Utenlandsoppholdet er obligatorisk. Studenten skal få en faglig dybde innen fagfeltet fysisk aktivitet og/eller kosthold ut over det som tilbys ved Høgskulen på Vestlandet.

Høgskulen på Vestlandet har avtaler med ulike universiteter og høgskoler for å sikre et variert tilbud av studiesteder i Norden, ellers i Europa og i verden forøvrig. Studiesteder for bachelorgraden i folkehelsearbeid kan variere fra år til år, og gjeldende studiesteder vil kunne finnes på HVLs nettsider. Det kan være begrensninger i antall studieplasser ved de ulike samarbeidsinstitusjonene. I løpet av første studieår vil studentene bli informert om gjeldende studiesteder, aktuelle emnekombinasjoner, og søknadsprosedyre. Ved utveksling til samarbeidsinstitusjoner i Norden og Europa forøvrig finnes det økonomiske støtteordninger.

Studentene kan velge emner innen idrett og/eller kosthold evt. generelle folkehelsefag som tilbys ved de samarbeidende institusjonene. Emnekombinasjonene skal tilsvare 30 studiepoeng, og skal forhåndsgodkjennes av fagansvarlige ved Høgskulen på Vestlandet og av samarbeidende institusjon. Dersom studenten ønsker å søke opptak i masterstudiet i Fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø ved HVL, kreves det minst 15 studiepoeng i det faget en søker opptak i.

Læringsutbytte

I tillegg til faglig utvikling, kan utenlandsoppholdet bidra til økt språkkunnskap, kulturforståelse og innsikt i andre lands samfunnsliv.

Undervisnings- og læringsformer

Bestemmes av den eksterne institusjonen i utlandet der studenten gjennomfører studieenhetene.

Vurderingsform

Studenten skal ved internasjonal institusjon gjennomføre et studium med eksamen tilsvarende 30 studiepoeng for å få vitnemål i Bachelor i folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet fra Høgskulen på Vestlandet. Slik det er annonsert i studiekatalogen og innledningen til studieplanen for denne utdanningen, er utenlandsoppholdet obligatorisk. Fritak gis bare ved svært tunge velferdsgrunner etter skriftlig søknad med dokumentasjon. Søknaden må sendes inn i god tid.

Vurderingsformene for de valgte emnene bestemmes av den eksterne institusjonen i utlandet der studenten gjennomfører studieenhetene.