Hopp til innhald

FM1-PRA-1 Grunnskolepraksis, 15 dager

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

-

Læringsutbytte

-

Krav til forkunnskaper

-

Anbefalte forkunnskaper

-

Undervisnings- og læringsformer

5 av dagene skal gjennomføres som sammenhengende observasjon.

Obligatorisk læringsaktivitet

-

Vurderingsform

-

Hjelpemidler ved eksamen

--

Mer om hjelpemidler