Hopp til innhald

PCS902 Forskningsmetode, forskningsetikk og vitenskapelig arbeidsform

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnebeskrivelsen finnes kun på engelsk, gå til våre engelske nettsider ved å klikke "English" øverst i menyfeltet.