Hopp til innhald

DA2-301 Programmering 2

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhald og oppbygging

Multithreading, JAVA Collections, Databaser JDBC kobling, nettverk i JAVA, JavaBeans, Module View Controller Pattern, programming for mobile platform: Android, ev. iOS, Web Services.

Læringsutbytte

Studenten har kunnskap til å jobbe med JAVA i forskjellige område, med bruk av både nettverk og databaser og grunnlegende forståelse i nettverkprogrammering, databaser og web tjenester.

Kunnskap

Studenten har:

- forståelse av JAVA, datastrukturar og objekt-orientert programmering,

- kunnskap om programmeringsmiljøer på PC og mobil,

- kunnskap til å organisere og planlegge programmeringsarbeid,

- grunnlag for å lage strukturerte dataprogram,

- kan bruke JAVA som programmeringsspråk til å løyse oppgaver basert på problemstillingar frå ulike felt.

Ferdigheiter

Studenten kan:

- forstå heile terminologien i programmering,

- forstå vegen frå problem til ferdig program,

- forstå og lage strukturerte program,

- bruke alle datatypar, datastrukturar, kommandoer i JAVA,

- bruke databasar frå JAVA nivå,

- bruke grunnleggande nettverkteneste frå JAVA nivå,

- bruke ulike programmeringsplattformar bl.a. for mobil.

- lage mobil app-er (applikasjoner)

- kan lage arkitektur (strukturen) til software

- jobbe i gruppe med version controll system (VCS).

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Da2-100

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar og dataøvingar.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Mappe med 5 dokumenterte laboratoriearbeid.

Karakterskala A-F

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel