Hopp til innhald

ELE106 Reguleringsteknikk 2

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler grunnleggende prinsipper for moderne teknikker innen modellering, simulering, analyse og design av multivariabel reguleringssystemer.

Emnet har tema fra videregående reguleringsteknikker basert på tilstandsrom, for å danne et mer avansert kjennskap for arbeidet med dagens problemstillinger innen automatisering.

Innhold:

 • Simuleringsteknikk
 • Rotkurvemetode
 • Frekvensanalyse
 • Kaskaderegulering
 • Tilstandsrommodellering av multivariabel systemer
 • Linearisering
 • Dekopling av koplede systemer
 • Polplasseringsmetode
 • Diskrete systemer
 • z-transform
 • Bilineær transform
 • Praktisk laboratoriearbeid er sentralt i kurset.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har kunnskap om

 • Matematisk beskrivelse av kontinuerlige multivariabel prosesser basert på tilstandsrom.
 • Analyse og design av kontinuerlige reguleringssystemer vha kontroller- og observatørdesign.
 • Matematisk beskrivelse analyse og design av diskrete reguleringssystemer.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan anvende moderne teknikker innen multivariabel reguleringssystemer.
 • Kandidaten kan arbeide både selvstendig og sammen med andre i videregående reguleringsteknikk prosjekter.
 • Kandidaten behersker videregående reguleringsteknikkmetoder, bruk av relevante måleinstrumenter og programvare for å kunne arbeide strukturert og målrettet.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan formidle moderne, mer avansert reguleringsteknikk informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

 • Matematisk analyse og vektoralgebra
 • Videregående analyse og lineær algebra
 • Grunnleggende elektrofag 1 og 2
 • Reguleringsteknikk 1 og fysikk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, Laboratoriearbeid, Regneøvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

5 obligatoriske oppgaver, 3 laboratorieøvinger. Obligatorisk fremmøte på laboratorieøvingene.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått

Eksamen vil bli gitt på engelsk dersom engelskspråklige studenter.

Hjelpemidler ved eksamen

Lærebok. Håndskrevne notater i protokollbok, ikke løse ark.

Alle typer kalkulator. PC med bruk av all undervisningsbasert programvare unntatt alle typer kommunikasjonsprogramvare.

Mer om hjelpemidler