Hopp til innhald

ELE122 Nettverksprogrammering med systemutvikling

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Studentene skal lære å programmere enheter som er koblet sammen ved hjelp av et IP-nettverk. Studentene skal videre tilegne seg kunnskaper om metoder og verktøy for utvikling av systemer der det inngår samvirkende, kommuniserende komponenter.

Kurset bygger på innføringsfaget i programmering. Videre gir det en innføring i programmering av mobile/trådløse enheter.

Kurset inneholder:

 • Tråd-programmering, synkronisering av tråder
 • Bruk av TCP og UDP API-er
 • Klient- og serverprogrammering
 • Modellering med UML
 • Design patterns for nettverk
 • Filhåndtering
 • Programmering av mobile enheter med Android

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kandidaten har kunnskap om moderne utviklingsmetoder innen nettverksprogrammering for både vanlige PCer og mobile enheter.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan utvikle, alene eller sammen med andre, programmer for PCer og mobile enheter knyttet til et IP-nett.
 • Kandidaten behersker de grunnleggende metoder for utvikling av nettverksprogrammer.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan formidle faglig informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kompetanse innen objektorientert programmering.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, gruppearbeid, bruk av PC i klasserommet.

Obligatorisk læringsaktivitet

6 Obligatoriske øvinger må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Aktuelle former kan være enkeltoppgaver, semesteroppgave, presentasjoner og skoleprøver.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ved færre oppmeldte enn 10 kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Blir opplyst ved studiestart.

Mer om hjelpemidler