Hopp til innhald

ING2052 Elektroteknikk

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Likestrømskretser og vekselstrømskretser. Impedans. Komplekse tall og viserdiagram. Kretsanalyseteknikker av ulike elektroniske kretser (resistive, RC, RL, RLC). Transferfunksjoner, frekvensrespons, Bode-plot, resonans; Analoge filtre. Innføring i forsterkerteori. 

Emnet blir i hovedsak undervist på norsk og vurderingen (altså eksamensoppgaver, mappeoppgaver og besvarelser) skal være på norsk. Forelesningene og veiledningen i emnet kan delvis bli gitt på engelsk.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

·         kan analysere enkle elektroniske kretser. 

·         kan greie ut om karakteristikker for de viktigste elektroniske komponenter og tidsavhengige elektriske fenomen.

 

Ferdigheter:

Studenten:

·         kan løse praktiske og teoretiske problemstillinger ved elektroniske kretser.

·         kan utføre beregninger på elektroniske kretser.  

·         kan utføre beregninger på noen analoge filtre.

·         kan forstå betydningen av grunnleggende spesifikasjoner og karakteristikker for en små-signalforsterker.

 

Generell kompetanse:

Studenten:

·         har etablert en fundamental forståelse av hvordan enkle elektroniske kretser er bygget.

·         kan bruke simuleringsverktøy.

Krav til forkunnskaper

-

Anbefalte forkunnskaper

Teknisk realfag 1 og Teknisk realfag 2.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, laboratorieoppgaver (eller simulerings-lab) og regneøvinger. 

Emnet blir i hovedsak undervist på norsk og vurderingen (altså eksamensoppgaver, mappeoppgaver og besvarelser) skal være på norsk. Forelesningene og veiledningen i emnet kan delvis bli gitt på engelsk.

Obligatorisk læringsaktivitet

1)       Obligatoriske regneoppgaver: 75% skal være godkjent;

2)       Lab. oppgaver m/rapport: 100% skal være godkjent.

Pga. faget kjøres siste gang arbeidskrav skal vare gyldig 4 terminer mer 

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 5 timer.

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Mer om hjelpemidler