Hopp til innhald

PCS955 Modelldrevet programvareutvikling og pålitelige programvaresystemer

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnebeskrivelsen finnes kun på engelsk, gå til våre engelske nettsider ved å klikke "English" øverst i menyfeltet.

Faglig overlapping

  • DAT355 - Modelldrevet programvareutvikling og pålitelege programvaresystema - Reduksjon: 10 studiepoeng