Hopp til innhald

DAT265 Utvalgte emner i programvareutvikling

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Faget omhandler spesialemner innenfor programvareutvikling på mastergradsnivå.

Læringsutbytte

Studentene skal tilegne seg videregående kunnskap innenfor programvareutvikling.

Obligatorisk læringsaktivitet

Opplyses ved kursstart.

Vurderingsform

Muntlig eksamen.

 

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Opplyses ved kursstart.

Mer om hjelpemidler