Hopp til innhald

DAT355 Modelldrevet programvareutvikling og pålitelige programvaresystemer

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

This course will be taught in English, please see the English version of the course description.

Faglig overlapping

  • DAT353 - Model Driven Software Engineering - Reduksjon: 5 studiepoeng
  • DAT354 - Model Checking and Software Verification - Reduksjon: 5 studiepoeng
  • PCS955 - Modelldriven programvareutvikling og pålitelege programvaresystem - Reduksjon: 10 studiepoeng