Hopp til innhald

OR1000 Leiing av kulturelt mangfald

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhald og oppbygging

Se engelske nettsider for mer informasjon