Hopp til innhald

OR1000 Leiing av kulturelt mangfald

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhald og oppbygging

Se engelske nettsider for mer informasjon