ELE251 LabVIEW programmering

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler bruk av LabVIEW for innhenting, bearbeiding, presentasjon og generering av prosessdata.

Innhold

 • Grunnleggende grafisk programmering
 • Variabler, strukturer, arrays og clustere
 • Producer/Consumer-struktur
 • Data inn og ut via eksterne kort (DAQ)
 • Prosesskontroll med LabVIEW

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kandidaten har oversikt over programmeringsstrategier for grafisk programmering.

Ferdigheter

 • Kandidaten er i stand til å programmere i LabVIEW

Generell kompetanse

 • Kandidaten er i stand til å delta i planlegging, igangsetting og drift av et system basert på LabVIEW

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes kunnskaper tilsvarende:

 • ELE141 Elektrofaglig basis 1
 • ELE142 Elektrofaglig basis 2
 • ELE102 Datateknikk og mikrokontrollere

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og praktiske oppgaver

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Fire godkjente praktiske laboratorieøvinger

Vurderingsform

Muntlig/praktisk eksamen.

Karakterskala A-F, der F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler som ikke innebærer kommunikasjon med andre er tillatt.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ELE135 (1) - Industriell instrumentering med LabVIEW - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ELE129 (1) - Offshore instrumentering og PC basert datainnsamling - Reduksjon: 5 studiepoeng