Hopp til innhald

GMP810 Gottman parterapimetode, fordypningskompetanse

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler fordypningskunnskap og ferdigheter i Gottman parterapimetode.

 • Fordypnings kunnskap til Gottman parterapimetode
 • Utvikle metodisk repertoar med utgangspunkt i Gottman parterapimetode
 • Utvikle intervensjonsrepertoar med utgangspunkt i Gottman parterapimetode
 • Kjennskap til det "robuste hus"
 • Kjennskap til spesifikke intervensjoner knyttet til utfordringer som traumer, avhengighet og vold
 • Utdypende kunnskap og kompetanse til å analysere eget og andres arbeid sammen med medstudenter

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap:

Studenten...

 • har inngående kunnskap om Gottman parterapimetode
 • har kunnskap om hvordan han/hun kan bistå paret med å opprettholde positiv kontakt med hverandre
 • kjenner til hvordan han/hun kan bistå paret med å utvikle en grunnleggende positiv innstilling til hverandre
 • beskriver hvordan han/hun kan bistå paret med å håndtere løsbare og vedvarende konflikter
 • gjør rede for hvordan han/hun kan bistå paret til å takle situasjoner der de blir overveldet av følelser
 • har kunnskap om hvordan han/hun kan bistå paret med å hjelpe hverandre til å realisere sine personlige drømmer og håp
 • gjør rede for hvordan han/hun kan bistå paret med å skape felles drømmer, verdier og kjenne til når en kan bruke du ulike intervensjonene
 • gjør rede for hvordan en kan bruke metoden også for par med vansker som PTSD, alkoholisme, vold i parrelasjonen, utroskap

Ferdigheter:

Studenten...

 • bistår paret til å utvikle sitt vennskap med hverandre gjennom å øke sin kjennskap til hverandres verden
 • benytter ritualer i terapi
 • bistår paret å utvikle sin tillit og forpliktelse til hverandre
 • kan lage et skreddersydd terapiopplegg sammen med paret ut i fra hypotese om hvilke «etasjer» i «Det gode, robuste huset» som trenger å styrkes
 • kan lage et skreddersydd terapiopplegg sammen med paret ut i fra hypotese om hvilke «etasjer» i «Det gode, robuste huset» som trenger å styrkes
 • kan planlegge og gjennomføre oppfølging av paret samt vurdere når det er tid for å avslutte terapien

Generell kompetanse:

Studenten...

 • har kunnskap om og vurderer hvordan metodiske perspektiver påvirker den praktiske yrkesutøvelsen
 • kan formidle Gottman parterapi i fagmiljøet
 • kan videreutvikle kompetanse i å arbeide selvstendig og å samarbeide med andre

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

 • Praktisering av kliniske intervju- og samtale metoder
 • Utprøving av roller som terapeut, observatør og intervjuobjekt
 • Rollespill av arbeid med par
 • Presentasjon av kliniske videoer som viser terapeutisk arbeid med par
 • Arbeid med deltakers egne kliniske videoer sett i forhold til teori, metode og etiske spørsmål

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen;

 1. Krav om minimum 80% tilstedeværelse på obligatorisk, studentaktiv- og erfaringsbasert program
 2. Fremlegg av egne parterapier

Godkjente læringsaktiviteter er gyldig i to påfølgende semestre.

Vurderingsform

Muntlig eksamen

Emnet avsluttes med en individuell klinisk eksamen hvor studenten legger fram video fra eget klinisk arbeid. Med utgangspunkt i dette arbeidet blir studentene muntlig eksaminert. Omfang 30 min.

Vurderingsuttrykk

Bestått/Ikke bestått

Ny eksamen

Ved ikke bestått kan studenten gå opp til ny eksamen ved angitt tidspunkt.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler