Hopp til innhald

ING127 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet gir en introduksjon til ingeniørprofesjonen.

Grunnleggende temaer innen 3D-modellering og teknisk tegning, programmering i MATLAB, prosjektarbeid, HMS og IKT-sikkerhet, etikk og bærekraft er sentralt.

Emnet skal bidra til motivasjon og gi en introduksjon til resten av studiet. De ulike delene skal samlet gi nødvendig kunnskap innen modellering, programmering og rapportskriving.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskap om programmering.

Kandidaten skal ha opparbeidet et faglig grunnlag for å tegne og modellere i 3D.

Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskap om verkstedsteknisk måleteknikk og generell teknisk dannelse.

Kandidaten har en grunnleggende forståelse for ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle i samfunn og arbeidsliv.

Kandidaten er kjent med vitenskapelig arbeidsmetode og har basiskunnskaper om prosjekt som arbeidsform, organisering og gjennomføring.

Kandidaten kjenner de grunnleggende prinsippene i effektiv studieteknikk.

Ferdigheter:

Kandidaten kan utføre grunnleggende programmering i MATLAB

Kandidaten kan modellere enkle komponenter og sammenstillinger i 3D.

Kandidaten kan lese enkle tekniske tegninger.

Kandidaten kan bruke måleverktøy og måleinstrument som er nødvendig for å kunne framstille og kontrollere maskindeler.

Kandidaten kan identifisere ingeniørfaglige problemstillinger, søke nødvendig informasjon og kvalitetssikre denne.

Utføre enkle beregninger og lage modeller for ingeniørfaglige problemstillinger.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesning
 • Laboratorieøvinger
 • Gruppearbeid
 • Øvinger
 • DAK laboratorium
 • E-læringsmoduler

Obligatorisk læringsaktivitet

Innleveringer:

 • 4 av 6 innleveringer må være godkjent i 3D-modellering og tegning
 • 3 av 4 innleveringer må være godkjent Matlab
 • 3 laboratorieøvinger

​Nærmere informasjon om obligatoriske læringsaktiviteter blir gitt ved semesterstart.

Godkjente læringsaktiviteter er gyldige i hele studieløpet

Vurderingsform

Digital skoleeksamen, 4 timer, 100%.

Karakterskala: A-E for bestått og F for ikke bestått.

Studenten må stille med egen PC på eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemiddel

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ING126 - Innføring i ingeniørfagleg yrkesutøving og arbeidsmetodar - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING2104 - Teknisk teikning/DAK - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING1023 - Innføring i ingeniørfagleg yrkesutøving og arbeidsmetodar - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING1019 - Innføring i ingeniørfagleg yrkesutøving og arbeidsmetodar - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING1014 - Innføring i maskinteknikk - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
 • ING1101 - Innføring i ingeniørfagleg yrkesutøving og arbeidsmetodar - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • MAS103 - 3D-Modellering og CFD analyse - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • MAS101 - 3D-Modellering og elementmetode - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING125 - Ingeniørfagleg innføringsemne for maskin og marinfag - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING124 - Innføring i ingeniørfagleg yrkesutøving og arbeidsmetodar - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING121 - Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING106 - Innføring i ingeniørfagleg yrkesutøving og arbeidsmetodar - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING104 - Innføring i ingeniørfagleg yrkesutøving og arbeidsmetodar - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING103 - Ingeniørfagleg innføringsemne - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING102 - Innføring i ingeniørfagleg yrkesutøving og arbeidsmetodar - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • MAS105 - 3D-modellering teikning - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • MAS147 - Maskinteikning - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING100 - Ingeniørfagleg innføringsemne - Reduksjon: 5 studiepoeng