Hopp til innhald

PHDH916 Introduksjon til vurdering og utarbeidelse av systematiske kunnskapsoppsummeringer

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Kursinformasjon finnes kun på engelsk. Se informasjon på https://www.hvl.no//en/studies-at-hvl/study-programmes/courses/phdh916.