Hopp til innhald

FØS8305 Bærekraft i praksis

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Hensikten med kurset er å heve kunnskapen om bærekraft, slik at en er bedre rustet til å møte risikoene og nyttiggjøre seg av mulighetene det grønne skiftet innebærer.

Målet med kurset er å sette den enkelte i stand til å integrere bærekraft i virksomheten på en effektiv måte. En måte som både reduserer virksomhetens negative eksternaliteter og øker virksomhetens positive eksternaliteter.

Samling 1 - Det store, grønne bildet

Hva skjer i verden relatert til bærekraft? Og hva innebærer dette av risikoer og muligheter for den enkelte virksomhet? Vi går primært gjennom hva bærekraft er og hvorfor virksomheter bør jobbe strategisk med det. Dette fører oss blant annet innom planetens tålegrenser, grønn vekst, Naturavtalen, Parisavtalen, FNs Bærekraftsmål, sirkulærøkonomi og EUs taksonomi.

Samling 2 - Grønn vekst trappen

Hvordan integrere bærekraft i virksomheten? Vi går gjennom Grønn vekst trappens seks steg til bærekraft. Dette leder oss blant annet innom tema som energi- og ressursbruk, miljøledelsessystem, grønne innkjøp og bærekraftige forretningsmodeller.

Læringsutbytte

Studenten får kunnskap om hva bærekraft er, hvorfor det er viktig å arbeide strategisk med det, samt hvordan en kan gjøre det.

Studenten tilegner seg ferdigheter som setter studenten i stand til å integrere bærekraft i virksomheten på en effektiv måte.

Generell kompetanse

Studenten får kjennskap til bærekraft som et mulig konkurransefortrinn, og vil tilegne seg kunnskap som gjør en i stand til å arbeide med bærekraft på en strategisk måte som kan øke konkurransekraften.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel med noen års arbeidserfaring.

Undervisnings- og læringsformer

Presentasjoner, diskusjoner, oppgaver både individuelt og i grupper.

Det blir lagt stor vekt på interaktivitet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Deltagelse på samling.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen på 8 dager. Individuell eller gruppe med inntil tre deltakere i hver gruppe.

Karakterskala: Bestått / ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • FØS8301 - Berekraftig forretningsutvikling - Reduksjon: 2,5 studiepoeng