ING2052 Elektroteknikk

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Likestrømskretser og vekselstrømskretser. Impedans. Komplekse tall og viserdiagram. Kretsanalyseteknikker av ulike elektroniske kretser (resistive, RC, RL, RLC). Transferfunksjoner, frekvensrespons, Bode-plot, resonans; Analoge filtre. Innføring i forsterkerteori. 

Emnet blir i hovedsak undervist på norsk og vurderingen (altså eksamensoppgaver, mappeoppgaver og besvarelser) skal være på norsk. Forelesningene og veiledningen i emnet kan delvis bli gitt på engelsk.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

·         kan analysere enkle elektroniske kretser. 

·         kan greie ut om karakteristikker for de viktigste elektroniske komponenter og tidsavhengige elektriske fenomen.

 

Ferdigheter:

Studenten:

·         kan løse praktiske og teoretiske problemstillinger ved elektroniske kretser.

·         kan utføre beregninger på elektroniske kretser.  

·         kan utføre beregninger på noen analoge filtre.

·         kan forstå betydningen av grunnleggende spesifikasjoner og karakteristikker for en små-signalforsterker.

 

Generell kompetanse:

Studenten:

·         har etablert en fundamental forståelse av hvordan enkle elektroniske kretser er bygget.

·         kan bruke simuleringsverktøy.

Tilrådde forkunnskapar

Teknisk realfag 1 og Teknisk realfag 2.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, laboratorieoppgaver (eller simulerings-lab) og regneøvinger. 

Emnet blir i hovedsak undervist på norsk og vurderingen (altså eksamensoppgaver, mappeoppgaver og besvarelser) skal være på norsk. Forelesningene og veiledningen i emnet kan delvis bli gitt på engelsk.

Arbeidskrav

1)       Obligatoriske regneoppgaver: 75% skal være godkjent;

2)       Lab. oppgaver m/rapport: 100% skal være godkjent.

Pga. faget kjøres siste gang arbeidskrav skal vare gyldig 4 terminer mer 

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 5 timer.

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Hjelpemiddel ved eksamen

Enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

  • ELE142 (1) - Elektrofaglig basis 2 - Reduksjon: 10 studiepoeng
  • ING2117 (1) - Elektroteknikk - Reduksjon: 10 studiepoeng
  • ING2003 (NET) - Elektrisitetslære II - Reduksjon: 5 studiepoeng
  • ING2004 (NET) - Elektrisitetslære I - Reduksjon: 5 studiepoeng
  • ING2102 (NET) - Elektrisitetslære - Reduksjon: 10 studiepoeng