MAFYS532 Fysioterapi ved subakutte og langvarige muskelskjelett-, revmatiske og ortopediske helseproblemer

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL studieåret 2020/2021. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Læringsutbytte

Emnebeskrivelsen finnes kun på engelsk, gå til våre engelske nettsider ved å klikke på "English" øverst i menyfeltet.