MAS216 Produksjonsteknikk

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Studentene skal få oversikt over de viktigste bearbeidingsmetodene innen produksjon, kunnskaper om hvordan bearbeidingsprosesser påvirker materialegenskapene og kunnskaper om hvordan ulike bearbeidingsmetoder påvirker design av produkter. Planlegge og organisere bruk av produksjonsutstyr og automatisering av produksjon.

 • Tilvirkning
  • Støping
  • Plastisk forming
  • Sammenføyning
  • Pulvermetallisk
  • Oppdelende
  • Sponfraskillende bearbeiding
  • Additivproduksjon
 • Automatisering
  • Automater
  • Produksjonsplanlegging
  • Skjematikk
  • Ulike styringsmetoder

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS216 Produksjonsteknikk skal kandidaten ha følgende kvalifikasjoner:

Kunnskap

 • faglig grunnlag til å vurdere bruk av de viktigste bearbeidingsmetodene. støpe metoder, plastisk forming, sammenføyning og sponfraskillende bearbeiding.
 • kunnskap om hvordan bearbeidingsprosesser påvirker materialegenskapene.
 • kunnskaper om hvordan ulike bearbeidingsmetoder påvirker design av produkter.
 • kunnskap om verkstedteknisk automatisering.
 • Kunnskap om additivproduksjon
 • kunnskap om produksjonsteknologi som anvendes vareproduksjon.

Ferdigheter

 • Skal kunne velge hvilken tilvirkningsmetode som skal brukes.
 • Skal kunne anvende kjent teknologi i automatisering av vareproduksjon.
 • Skal kunne utføre enkle tilvirkningsoppgaver.

Generell Kompetanse

 • Skal kunne identifisere hvilken produksjonsmetode som er brukt ved framstilling av maskinelementer.
 • Skal ved hjelp av skjema kunne forklare anvendt teknologi for automatiserte anlegg.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Bestått emnet MAS113 Materiallære eller tilsvarende

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, student presentasjoner og laborasjoner i tilvirkningsmetoder.

Arbeidskrav

Det gjennomføres  laboratorieøvelser, innleveringer og en studentpresentasjon. Disse må være godkjente for å gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske innleveringer er gyldige i 4 semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle kalkulatorer tillatt

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • MAS118 (1) - Tilvirkning og automatisering - Reduksjon: 5 studiepoeng