MAS309 Petroleumsproduksjon

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Strømning i reservoar, brønner og transportrørledninger. Faseforhold og separasjonsberegninger. Produksjonsprosess og produksjonsutstyr på plattform. Gass-olje separatorer. Olje-vann separasjon. Gasshydrater. Sikkerhet og miljø.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • kan redegjøre for petroleumsgeologi og reservoarteknikk.
 • kan beskrive oppbygging av produksjonsbrønner.
 • kan greie ut om produksjonsprosessen og produksjonsutstyr på plattformen, inkludert hjelpesystemer.
 • kan redegjøre for faseforhold og betingelser for separasjon.
 • kan forklare betingelser for dannelse av gasshydrater og tiltak for å forebygge hydratdannelse.
 • kan greie ut om utslipp ved drift.
 • har kjennskap til sikkerhet på plattformen.

Ferdigheter:

Studenten:

 • kan beregne gasstetthet for ideelle og reelle gasser.
 • kan skissere fasediagram.
 • kan dimensjonere separatorer på basis av kapasitet og ønsket separasjonsgrad.
 • kan anvende relevante diagrammer for bestemmelse av vanninnhold i naturgass.
 • kan beregne nødvendig inhibitormengde for å forebygge hydratdannelse.
 • kan beregne innstrømning fra reservoar til brønn.
 • kan beregne trykktap i rørstrømning både for væske og gass.
 • kan anvende  relevante NORSOK - standarder.

Generell kompetanse:

Studenten:

 • kan bidra i samfunnsdebatten om energispørsmål
 • kan foreta vurderinger av miljøspørsmål i forbindelse med petroleumsproduksjon.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Kjemi og miljø, Fysikk, Varme- og strømningslære, Prosessteknikk I.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, regneøvelser, prosess-simuleringer.

Arbeidskrav

En innlevering

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 4 timer.

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Hjelpemiddel ved eksamen

Enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.). Høgskolens Teknisk formelsamling (Pedersen, Gustavsen, Kaasa og Olsen) blir delt ut under eksamen.

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • INGB088 (1) - Petroleumsproduksjon, undervannsteknologi og oljehydraulikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING3002 (1) - Petroleumsproduksjon, undervannsteknologi og oljehydraulikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING3015 (1) - Petroleumsproduksjon og undervannsteknologi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • INGB062 (1) - Petroleumsproduksjon - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • INGB3006 (1) - Petroleums- og undervannsteknologi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING3025 (1) - Petroleumsproduksjon - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • MAS127 (1) - Petroleumsproduksjon og undervannsteknologi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING3109 (1) - Fornybar energi og petroleumsproduksjon - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING3036 (1) - Fornybar energi og petroleumsproduksjon - Reduksjon: 5 studiepoeng