MET205 Elektriske motordrifter

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Emnet tar for seg avanserte emner innen elektriske motordrifter. Følgene temaer inngår:

  • Krafthalvledere og kraftomformere.
  • Likestrømsmotordrifter
  • Styring av elektrisk maskiner
  • Permanent Magnet motordrifter
  • Asynkronmotordrifter
  • Annen type motordrifter 

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Etter gjennomført emne skal kandidaten kunne:

  • beherske matematikkmodell og kontroll algoritme av DC motor, asynkronmotor og permanent magnet motor, osv.
  • dimensjonere kraftomformer og motor for motordriftssystem.
  • vite hvordan å bygge opp motordrifter system.

Ferdigheter:

Etter gjennomført emne skal kandidaten kunne designe og konstruere optimale og pålitelige motordriftssystemer.

Generell kompetanse:

Kandidaten skal ha kompetanse i utvikling, simulering og implementasjon av motordriftssystem og reguleringssystem.

Krav til forkunnskapar

Fullført bachelorgrad i elkraftteknikk

Tilrådde forkunnskapar

ELE119 Kraftelektronikk eller tilsvarende

ELE114 Elektriske maskiner eller tilsvarende

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, selvstudium og mini-prosjekt

Arbeidskrav

Totalt: 3 obligatoriske øvinger og 1 mini-prosjekt.

3 obligatoriske øvinger og 1 min-prosjekt må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Vurderingsform

Muntlig eksamen. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle typer kalkulator.

Meir om hjelpemiddel