Hopp til innhald

Etter- og vidareutdanning FHS

Utdanningsplan 2024 høst, 15 studiepoeng

Oversikt

Emnekombinasjon Krav
Enkeltemner etter- og videreutdanning - FHS-24V
Samlet krav: 15

Enkeltemner etter- og videreutdanning - FHS-24V

Veiledningspedagogikk

Valgfrie emner Til toppen

Demens og alderspsykiatri Haugesund

Obligatoriske emner Til toppen

Demens og alderspsykiatri Førde

Obligatoriske emner Til toppen

Palliasjon

Obligatoriske emner Til toppen

Enkeltemne FHS master/vidareutdanning Sogndal

Enkeltemne FHS master/vidareutdanning Bergen

Enkeltemne FHS master/vidareutdanning Førde

Obligatoriske emner Til toppen