Hopp til innhald

Etter- og vidareutdanning FLKI

Utdanningsplan 2025 vår, 0 studiepoeng

Oversikt

Emnekombinasjon Krav
Enkeltemner, etter- og videreutdanning
Samlet krav: 0

Enkeltemner, etter- og videreutdanning

Valgfrie emner Til toppen

  • FLKI8102 Profesjonsretta rettleiarutdanning for praksislærarar i barnehage og/eller skole, emne 2 Semester: 1 15 sp
  • KUL801 Profesjonsfagleg digital kompetanse i kulturskolen Semester: 1 7,5 sp
  • KUN809 3D-modellering, 3D-printing og laserkutting Semester: 1 7,5 sp
  • LPT801 Laptop som prosjektstudio Semester: 1 7,5 sp
  • LPT802 Laptop som instrument Semester: 2 7,5 sp