Hopp til innhald

Studieplan - Hydrogen som energikjelde

Våren 2022

Studiet er etablert for ingeniører som ønsker å omskolere seg til å arbeid med hydrogen som energikilde innen transport, logistikk og produktutvikling, samt ledere, mellomledere og andre som ønsker faglig oppgradering for arbeid med hydrogenbaserte aktiviteter, underleverandører m.m.