Idrett, 1. år bachelor (Idrett årsstudium)

Årsstudium

Hopp til

    Vi tek ikkje opp nye studentar på dette studieprogrammet, men vi har eit nytt studieprogram som du kan søke opptak til. Her finn du informasjon om årsstudium i idrett på HVL.