Idrett, 1. år

Årsstudium

Hopp til

    Vi tek ikkje opp nye studentar på dette studieprogrammet, men vi har nye studieprogram som du kan søke opptak til. Her finn du informasjon om fleire årsstudium i idrettsfag som du kan ta ved HVL.