Idrett, 1. år bachelor (Idrett årsstudium)

Årsstudium

.

Vi tek ikkje opp nye studentar på dette studieprogrammet, men vi har eit nytt studieprogram som du kan søke opptak til. Her finn du informasjon om årsstudium i idrett på HVL.

.