Klinisk radiografi | vidareutdanning

Etter- og vidareutdanning

I dette studiet får du dypere innsikt i og forståelse av bildedannelse, opptaksteknikker, prinsipper for analyse og anvendelse av de vanligste nyere avbildningsmetoder.

Hopp til

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Bachelorgrad i radiografi eller tilsvarende.

  Studiet er aktuelt for radiografer uavhengig av spesialiseringsområde i praksis. Studiet vil også være aktuelt for radiologer samt mastergradsstudenter som arbeider med medisinsk bildemateriale, informatikk, realfag og fysiologi. Studiet kan også passe for kandidater med ingeniørbakgrunn. Søkere med annen faglig bakgrunn vil bli vurdert individuelt.

  Vi tar ikke opp nye studenter til dette studieprogrammet.

  -