Klinisk radiografi | vidareutdanning

Etter- og vidareutdanning

I dette studiet får du dypere innsikt i og forståelse av bildedannelse, opptaksteknikker, prinsipper for analyse og anvendelse av de vanligste nyere avbildningsmetoder.

Vi tar ikke opp nye studenter til dette studieprogrammet.

-