Kroppsøving 1 | 1.-7. trinn

Etter- og vidareutdanning

Vidareutdanninga rettar seg mot lærarar som underviser på 1.-7. trinn.

Bergen

Hopp til

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Lærarutdanning (grunnskule-/allmennlærar, faglærar, barnehage-/førskulelærar eller praktisk-pedagogisk utdanning). Du må være tilsatt i ei lærarstilling.

  Kravet om bestått lærarutdanning kan fråvike dersom du berre manglar faget du søker på, for å få fullført lærarutdanninga di.

  Om du søker dispensasjon frå opptakskravet, må det foreligge stadfesting frå tidlegare studiestad om at studiet du søker opptak til kan inngå i og føre til avslutta lærarutdanning.

  OBS: Vi tek ikkje opp nye studentar til denne vidareutdanninga.

  .